Kdy vzniká provozovna v DPH?

By | 6 prosince, 2012

Novela zákona o DPH mění podmínky od roku 2013.

Novely zákonů

Je tomu tak, neboť v návrhu zákona o DPH se objevuje v § 4 nový text, který definuje provozovnu pro účely DPH.

Ale pracujeme nyní s návrhem, nikoliv platným textem zákona o dani z přidané hodnoty. Není jisté, že novela bude skutečně od 1. 1. 2013 účinná.

Organizační složka

Nově se za provozovnu pro DPH má považovat organizační složka – to je velká novinka, neboť „provozovna“ pro DPH nemusela mít právní subjektivitu. Obdobně jako tomu je u stálé provozovny pro daň z příjmů.


Podle ZDPH se za provozovnu bude považovat organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání zboží, převod nemovitostí nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje


🙂

Z uvedeného vyplývá, že nemusí vždy organizační složka být provozovnou pro DPH.

🙃

Většina organizačních složek zřejmě má dostatečné personální a technické zázemí a bude se muset registrovat k DPH. Viz například článek:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.