Když nefunguje on-line EET a hrozí sankce

Vytvořil | 11 září, 2018

Na včerejší článek a dotaz navazují otázky, co má „poplatník“ činit, když z nějakých důvodů neběží on-line systém elektronické evidence tržeb. A jaké sankce hrozí? 🙃

Poruchy systému EET

Zabýváme se pouze variantou, kdy není schopen poplatník, resp. jím používaný software, zajistit odeslání příslušné datové zprávy.

Doporučený postup

  1. Pokračujete v podnikatelské činnosti.
  2. Povinností je poslat tuto zprávu co nejdříve – po odstranění závady. Podle § 22 Zákona o EET: „…nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby…“. Obdržíte pro kontrolu potvrzující fiskální kód.

Sankce

Víme všichni, že pokuty za jakékoliv, i formální pochybení, jsou nesmyslné a astronomické. 🙃


V této souvislosti je důležitý § 30/2 zákona o EET, podle kterého, prokáže-li právnická nebo fyzická osoba:

  • „…že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právních povinností zabránila…“,

nejedná se o správní delikt jako titul pro uložení sankce…


Objektivní závady

Jednodušší je situace, dojde-li obecně k výpadku proudu apod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *