KH a správa daní… Sliby…

Vytvořeno | 1 března, 2016

🙂 Sankce nebudou…?!

Tisková konference a sliby politiků…

Citujeme z tiskové zprávy správy daní:

  • „Plátci, jejichž podání nebylo možno zpracovat z důvodu chybného formátu a struktury (cca 4%), jsou vyzýváni k odstranění vad prostřednictvím podání „nového“ kontrolního hlášení. Pokud zjednají ve výzvou stanovené lhůtě nápravu, žádná sankce jim nehrozí. Nejčastějším důvodem chybného formátu a struktury kontrolního hlášení bylo nevyplnění ID datové schránky nebo e-mailu nebo chybějící či chybný formát DIČ odběratele/dodavatele.
  • „Plátci přistoupili k prvnímu podání kontrolního hlášení zodpovědně, za což jim patří velké díky. Věřím, že drobné chyby, které se vyskytly, se jim podaří odstranit a Finanční správa se bude moci plně soustředit na nepoctivé,“ řekl generální ředitel generálního ředitelství Martin Janeček.
  • V případě, že při párování dat z kontrolního hlášení bude zjištěn nesoulad mezi údajem dodavatele a údajem odběratele, budou oba vyzváni ke změně nebo potvrzení původních údajů. Lhůta pro reakci je 5 dní. Pokud plátce zareaguje v plném rozsahu vyzývaných skutečností, sankce mu nehrozí.
  • Pokuty ve výši 1 000 korun za pozdní podání bez výzvy správce daně Finanční správa do nabytí účinnosti novely udělovat nebude. Nabytím účinnosti novely by totiž mělo dojít u těchto pokut (vzniklých do této doby) k jejich zániku.“

🙃Je samozřejmě otázkou, jak bude slib – viz „bold“ dodržen.

Plátce má reagovat „v plném rozsahu…“…

Ale musí to zvládnout do pěti dnů…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *