KH – sankce a termín 25. 2.

By | 29 února, 2016

Výzvy správy daní

Za nesprávné vyplnění KH budou plátci sankcionováni, pokud do pěti dnů nezareagují na výzvy správy daní.

🙃

Domníváme se však, že největší problém s vyplněním Kontrolních hlášení je způsoben zavedením systému „na poslední chvíli“. Vždyť Pokyny k vyplnění byly několikrát změněny, testovací prostředí spuštěno pozdě.

Odpovědi správy daní na dotazy jsou někdy v rozporu s Pokyny atd.

Názor správy daní

Musíme Vás však upozornit na aktuální názor správy daní z 24. února.

Citace

  • „Posledním dnem lhůty pro podání historicky prvních kontrolních hlášení je již tento čtvrtek 25. února. Finanční správě bylo k dnešnímu dni podáno 70 tisíc kontrolních hlášení. Z tohoto počtu byly 4 tisíce (tj. zhruba 6%) kontrolních hlášení podány ve špatném formátu a struktuře, což má za následek, že takováto chybná podání nelze v systému Finanční správy zpracovat. Plátce DPH proto následně obdrží od správce daně výzvu, kterou bude vyzván k odstranění vad prostřednictvím podání „nového“ kontrolního hlášení. Pokud bude ve lhůtě stanovené správcem daně kontrolní hlášení podáno ve správném formátu a struktuře, správce daně pohlíží na kontrolní hlášení jako na řádně a včas podané a neuplatní žádnou sankci za pozdní podání.“

Reakce na výzvu

Pětidenní termín je samozřejmě nesmyslný, 99,99 % chyb je formálního rázu, ale dohledat je mnohdy nebude jednoduché.

Uvidíme, jak budou výzvy formulovány…

Bude-li výzva obecná, nezbyde nic jiného, než formou „Rychlé odpovědi“ potvrdit předchozí podání. A následné jednání mezi správou daní a plátci povede ke kolapsu… Viz tisíce možná nepřesných kontrolních hlášení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.