KNIHA: Elektronická evidence tržeb v praxi

By | 12 dubna, 2017

Minulý týden jsme Vás informovali o nové knize Jana Ambrože, která podrobně rozebírá realizaci EET v praxi. K Vašim dotazům doplňujeme, co vše v Knize naleznete… 🙂


A také zájemce odkazujeme na vydavatele VERLAG DASHOFER, který knihu zařadil do svých nabízených modulů.


Obsah knihy

Uvádíme též zkrácený obsah knihy:

1. PRINCIPY EET

 • Princip a kdo je poplatníkem, jeho rozhodný příjem (§§ 3 a 6)
  • Fyzické osoby
  • Právnické osoby
  • FO/PO a ojedinělý příjem
  • Účetnictví a EET
 • Co je evidovanou tržbou (§§ 4 a 5)
  • Formální náležitosti
  • Příklady „příjmů“
 • Tržby vyloučené (§ 12)
  • Specifické případy
  • Minoritní činnost fyzických osob
 • Tržby dočasně vyloučené (§ 37)
 • Start a procesní úkony (§§ 13 až 17)
  • Autentizace
  • Certifikáty
  • Provozovna
 • Běžný režim (§§ 7 až 9, 18 až 22)
  • Datová zpráva
  • Účtenka
  • Opravy aj.
  • IT služby
  • Pověření
 • Zjednodušený režim (§§ 10, 11 a 23)
  • Procesní řízení a informační
 • Povinnosti (§§ 1 a 2, 24 až 36)
  • Kontroly a sankce
  • Povinnosti poplatníka
  • Závazné posouzení

2. PRAXE A VZOROVÉ PŘÍKLADY

 • Testování příjmů fyzické a právnické osoby
  • Fyzická osoba a podnikání
  • Právnická osoba
  • Ojedinělý příjem
 • Přehled příjmů a režim EET
  • Evidovaná tržba
  • Cokoliv je/není v EET
  • EET a účetnictví, daně
 • Absolutní a relativní vyloučení tržeb z EET
  • Absolutní vyjmutí z EET
  • Relativní vyjmutí z EET
 • Etapy zahájení evidence
  • Vyloučení a kódy NACE
  • Služby stravovací a ubytovací
 • Start a povinné úkony poplatníka
  • Žádost o autentizační údaje
  • Certifikáty
  • Provozovna
  • Příprava EET vs. ostrý start
 • Realizace EET v on‑line režimu
  • Datová zpráva a účtenka
  • Výpadky systému, storna aj.
  • Pověření
  • Varianta zjednodušeného režimu
 • Sankce, informační povinnosti a závazné posouzení
  • Kontroly a sankce
  • Informační povinnosti
  • Závazné posouzení

3. TIPY PRO FYZICKÉ OSOBY

 • Kdo je poplatníkem jako FO a charakter příjmů
 • Minoritní příjem a start EET
  • Posunutí termínu startu EET
  • Doplnění výkladu k minoritní činnosti
  • Specifika a tipy pro FO
  • Sleva na dani

4. DOTAZY Z PRAXE

 • Zahájení EET podle klasifikace NACE
 • Výjimky Pro fyzické osoby,
 • Minoritní činnost aj
 • Specifika právnických osob
 • Různé typy příjmů a jejich evidence
 • Administrativní, účtenky aj.

5. ABECEDA EET

6. Zákon č. 112/2016 Sb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.