Kniha jízd a Paušál PHM

Vytvořeno | 4 listopadu, 2013

Daňový sen se stal skutečností, knihy jízd byly zrušeny…? 🙂

Kniha jízd

Správce daně při kontrolách s oblibou vyžaduje prokázání spotřeby PHM knihou jízd.

V ní se uvádí konkrétní hodnoty, kdo a kdy, kde používal osobní vůz apod.

Paušál PHM

Pokud si poplatník zvolí variantu „paušálu PHM, nemusí vést knihu jízd!

Různé daně

Předchozí tvrzení je pravdivé a bylo také publikováno správou daní. Daň z příjmů však není jedinou daní…

🙃

Nárok na odpočet DPH má plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění používá pro ekonomickou činnost.


Pořídíme-li si osobní vůz, můžeme nárokovat DPH? ANO!

Ale musíme být schopni prokázat, v jakém poměru vůz používáme pro ekonomickou činnost.


Kontrola FÚ

Setkáte-li se s tímto případem, je nejlepší, když kontrole předložíte knihu jízd. Je to nejvhodnější forma prokazování využití vozů pro podnikání. Dále jsou k dispozici paragony apod., na základě kterých byl uplatněn nárok na odpočet DPH.

Co je ekonomická činnost?

Cokoliv, co potřebujeme pro „podnikání“.


V konkrétním dotaze se jednalo o služební cestu do Itálie za obchodním partnerem. Jde samozřejmě o ekonomickou činnost.


Cena vozu a výše DPH?

Zákon o DPH (a dnes ani Zákon o daních z příjmů) nijak nelimitují výši nároku jako takového a daňové odpisy – tj. cenu auta.

Jeden komentář k “Kniha jízd a Paušál PHM

  1. Dominika

    P?ipomínám, že konkrétní zp?sob prokazování t?chto výdaj? upravuje pokyn D-6, který konstatuje, že pro ú?ely uplatn?ní da?ových výdaj? na pohonné hmoty musí vést poplatník evidenci jízd tak, aby tyto výdaje mohl prokázat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *