Kompenzační bonus za leden 2022

Vytvořil | 16 února, 2022

Jedná se o tzv. druhé bonusové období. 🙂

KDO má šanci na tuto podporu?

Jedná se o:

  • osobu samostatně výdělečně činnou (§ 7 ZDP)
  • společníka společnosti s ručením omezeným
  • osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Podmínky

Nutné je si ověřit kritéria, která jsou pro každou z výše uvedených skupin občanů různá.

JAK žádat a termín?

Citujeme ze zdrojů Finanční správy:

  • „.. Formulář „Žádost o kompenzační bonus“ není povinným tiskopisem; žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu lze učinit i v jiném formátu a struktuře při splnění zákonných náležitostí podání ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), pokud bude obsahovat veškeré náležitosti podle zákona o kompenzačním bonusu. Formulář žádosti lze využít pro podání žádosti o kompenzační bonus za ty kalendářní dny v rámci bonusového období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022, za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.
  • Žádost lze podat do 1. 4. 2022…“.

Naše RADA

Proto si vše v klidu nastudujte a připravte, a to podle doporučení Finanční správy 🙂 – již nyní je zřejmé, jak se vyplácí, že tam již nepůsobí neschopné osoby Agenta…

Za tzv. první období je termín pro odevzdání 1. 3. 2022, viz včerejší článek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *