Kompletujeme účetní závěrku a máme problémy s dohadnými položkami.

Vytvořeno | 8 března, 2012

Nejsme si jisti, zda náklady na služby, které nám dosud pronajímatel nevyúčtoval, jsou uznaným daňovým nákladem roku 2011?

Tento dotaz se velmi často opakuje.

Dohadné položky

Smyslem účtování dohadných položek, v dotaze se myslí dohadné položky pasivní, je zajistit přiřazení účetních operací do správného účetního období. Jde o nejvýznamnější účetní operace v rámci zpracování účetní uzávěrky. Nemusí se jednat jen o náklady, dohadná položka může být účtována souvztažně třeba s účtem pořízení dlouhodobého hmotného majetku aj.

🙂

Je-li dohadná položka účtována souvztažně na vrub daňových nákladů, které jsou běžně uznávány, nemusíte mít žádné obavy.


Společnost očekává, že částka za dosud nevyúčtované služby související s nájmem za kalendářní rok 2011 bude činit 120 000 Kč. A v nákladech zaúčtovaná položka je daňově účinná.


DPH

Předpokládáme, že naše vzorová společnost je plátcem DPH, proto se kvalifikovaný odhad, který je podkladem pro účtování dohadné položky, zaúčtuje v úrovni bez DPH. Vlastně ve výši předpokládaného základu DPH.

Jedná se skutečně o odhad, proto rozdíl, který vznikne při účtování „ostré“ faktury v účetním období 2012, je také daňové účinný.


Záleží na částce faktury, budeme:

  • snižovat základ daně PO, je-li vyšší, faktura například na 110 000 Kč plus DPH), nebo
  • zvyšovat, faktura je 90 000 Kč plus DPH.

Chyba se stává, pokud není dohadná položka pasivní zaúčtována. Faktura došlá v roce 2012 a účtovaná do tohoto roku je pak považována za nedaňový náklad, protože se týká jiného zdaňovacího období.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *