Konec nájmu a technické zhodnocení

By | 29 srpna, 2017

Jedná se o velmi komplikovanou problematiku, a tak krátce reagujeme na stručný dotaz na BLOGu. Doporučujeme tyto složitější případy konzultovat s daňovým poradcem.


Pronajímatel dal nájemci písemný souhlas s odpisováním jím hrazeného technického zhodnocení. Došlo k ukončení nájmu.


Pozice pronajímatele

Testuje se, jestli nedošlo k nepeněžnímu příjmu podle § 23 odst. 6 Zákona o daních z příjmů, které zvyšuje daňový základ. 🙃


Pozice nájemce

Nemá uznánu daňovou zůstatkovou cenu podle § 24, odst. 2, písm. tb) ZDP. 🙃


Novela ZDP

V tomto bodě nepřinesla novela zákona o daních z příjmů nic nového…

Rada

Tak nepříznivé dopady může mít skutečnost, že není sjednána žádná náhrada a nájemce není povinen uvést najatý majetek do původního stavu…

2 thoughts on “Konec nájmu a technické zhodnocení

 1. Dotaz na BLOGu Post author

  Prosíme doplnt možnosti řešení pro technické zhodnocení nájemce.

  Reply
  1. ADKA Post author

   Variantu optimalizace pro nájemce uvedeme v příštím týdnu.

   Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.