Konečně je to za námi!

By | 2 července, 2012

Na mysli máme termíny podání daňových přiznání za kalendářní rok 2011.

ANO

Posledním zákonným termínem je pondělí 2. 7. 2012, jestliže jste měli povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Audit a Daňový poradce

To platí také pro fyzické osoby a právnické osoby s odkladem daňového přiznání a právnické osoby podléhajícímu povinnému auditu účetní závěrky (takových fyzických osob je minimum).

Jiné povinnosti?

Obecně však máme další informační povinnosti. Nestačí jen předat daňové přiznání na místně příslušný Finanční úřad.

Sbírka listin

Do sbírky listin obchodního rejstříku ukládáme účetní závěrky, a to v elektronické podobě.

Valná hromada

Proto naše povinnosti nekončí, má být minimálně 1x ročně svolána valná hromada schvalující účetní závěrku a má se konat do šesti měsíců od posledního dne účetního období.


Společnost s ručením omezeným zpracovala účetní závěrku na začátku června, nepodléhá povinnému auditu, ale daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob podá na základě plné moci daňový poradce do 2. 7. 2012 za účetní období kalendářní rok 2011.


Valná hromada schvalující loňské výsledky by se měla konat do 30. 6. 2012.

V praxi jsme se zatím nesetkali se sankcemi za nedodržení uvedeného termínu nebo nesplnění pravidel pro zveřejňování účetních závěrek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.