Kontrolní hlášení a pokuty

By | 2 května, 2016

Jaké jsou sankce u Kontrolního hlášení?

Sankce

V zákoně o DPH jsou jednoznačně popsány sankce, které ze zákona má správa daně uložit plátci DPH, pokud nesplní své povinnosti týkající se podání KH jako takového, nereaguje na výzvy atd. 🙃

Nahlédneme-li do platného znění zákona o DPH, bohužel zjistíme, že správa daní má tyto sankce ukládat, až na výjimky, automaticky…

Přehled sankcí

Jsou uvedeny v § 101h zákona o DPH:

  • dodatečně KH podáno (aniž by byl plátce vyzván), 1 000 Kč,
  • podáno KH dodatečně v náhradní lhůtě, po výzvě správce daně, 10 000 Kč,
  • nepodáno KH (nebo neopraveno…), ač byl plátce vyzván, 30 000 Kč,
  • nepodáno KH ani v náhradní lhůtě, 50 000 Kč.

Dále může být pokuta 500 000 Kč, jestliže „…závazně stěžuje nebo maří správu daní…“.

Je přislíbeno mírně zmírnění sankcí (viz novela zákona o DPH) a možná správa daní poruší zákony a některé sankce nebude požadovat…


Zatím správa daní postupuje tak, že neposílá oficiální výzvy. A správkyně daně volají a upozorňují na drobné formální či jiné nepřesnosti.


Pragmatický přístup, co nejméně oficiálních výzev, je určitě rozumný..

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.