Kontrolní hlášení DPH

By | 12 srpna, 2015

Omylem se nyní zaměňuje se systémem EET

ET nebo EET

Ekonomicky neefektivní výběr daní – resp. zbytečná zátěž pro daňovou správu, podnikatele a všechny občany (zákazníky) představuje balkánský způsob vybírání daní.

🙃

Bohužel, nikdo nepočítá skutečné náklady na zavedení EET, jen se slibují nesmyslné částky zvýšení příjmů.

Jde-li však o politické téma, věcné argumenty nezabírají.

Kontrolní hlášení

Není to jediná nepříjemná novinka.

Od příštího roku má fungovat další administrativní povinnost plátců DPH.

Jde o kontrolní hlášení, zjednodušeně:

 • zasílání záznamní evidence v elektronické podobě.

🙃

Asi tušíte, že nestačí odeslat vámi dnes používaná data. Musíte investovat do úprav programu.

Zkuste se připravit co nejdříve a nastudovat informace správy daní.

3 thoughts on “Kontrolní hlášení DPH

 1. Lada

  Ale tušíme. Když KH zavád?li na Slovensku, tak jsem zrovna spolupracovali s SK firmou. Kolegyn? nám poslaly k nahlédnutí o co se jedná. A že to jen tak samo ze salda taky nejde, nebo? ?ísla faktur (vzhledem k bankovnímu styku)se do ú?etních program? zadávají bez p?ípadných lomítek, poml?ek, písmenek. Jenže v onom kontrolním hlášení – p?kn? doklad po dokladu – musí být zcela identické s vystaveným dokladem. Atd. …
  Takže je se na co t?šit.

  Reply
 2. jan.ambrož

  D?kujeme za dopln?ní. Problematice kontrolního hlášení se budeme pr?b?žn? v?novat. Opravdu “dnešní” záznamní evidence bude muset být pro pot?eby KH upravena.

  Reply
 3. Dominika

  Paní Lado, nevím jaký máte software, ale účetní software Pohoda nám zápis vč. lomítek, pomlček a písmenek dovoluje. Tudíž opíšeme celé číslo faktury, přesto jako variabilní symbol chytrý program uvádí pouze číslice (velmi praktické). To by nám mělo v souvislosti s kontrolním hlášením alespoň drobně ulehčit práci.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.