Kontrolní hlášení – nové pokyny

By | 16 února, 2016

Termín se blíží… 🙃

Daňová správa

Na stránkách daňové správy jsou k dispozici aktuální rady k vyplnění Kontrolního hlášení.

Pokyny

Další verze Pokynů je uveřejněna na adrese:

Chcete-li se seznámit se změnami, jsou popsány v doprovodném dokumentu:

A jak komentuje změny daňová správa?

Citujeme:

„Na stránku “Soubory ke stažení” byly přidány soubory “Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 10.2.2016” a “Přehled změn v pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 10.2.2016”. Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH byly upřesněny ve vztahu ke struktuře pro podání kontrolního hlášení (xml).

V kapitole 3. Obsahová část kontrolního hlášení byl v části A.4. DIČ odběratele (str. 14), části B.1. DIČ dodavatele (str. 16) a části B.2. DIČ dodavatele (str. 17) vypuštěn „kód státu“. To znamená, že v těchto částech kontrolního hlášení bude u příslušného DIČ uvedena pouze jeho kmenová část (bez kódu státu „CZ“).

Nad rámec výše uvedeného pouze připomínáme, že ve struktuře pro podání kontrolního hlášení (xml) žádné změny provedeny nebyly.

Dále byl upraven, v návaznosti na Nařízení vlády č. 11/2016 Sb., v části A.1. (str. 9) a části B.1. (str. 16) text kódu předmětu plnění. Text „18-Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie“ byl nahrazen textem „18-Dodání certifikátů elektřiny“.

V souvislosti se zněním zákona o DPH s účinností od 1.1.2016 byl v části 1.3. (str. 3) v posledním odstavci, poslední větě nahrazen odkaz na §92a odst. 6 ZDPH odkazem na §92a odst. 3 ZDPH. „

Testovací prostředí

Také zde je došlo ke změně na poslední chvíli… Citujeme:

„Od 16. 2. 2016 nebude již adresa http://mfwwwit-1.mfcr.cz určena pro testování Daňového portálu. Veřejnost bude mít možnost i nadále testovat KH s využitím testovacího režimu v produkčním prostředí (http://epodpora.mfcr.cz/1038.html).“

Viz daňová správa:

Daňová správa

Na stránkách daňové správy jsou k dispozici aktuální rady k vyplnění Kontrolního hlášení.

Pokyny

Další verze Pokynů je uveřejněna na adrese:

+

Chcete-li se seznámit se změnami, jsou popsány v doprovodném dokumentu:

A jak komentuje změny daňová správa?

Citujeme:

„Na stránku “Soubory ke stažení” byly přidány soubory “Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 10.2.2016” a “Přehled změn v pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 10.2.2016”. Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH byly upřesněny ve vztahu ke struktuře pro podání kontrolního hlášení (xml).

V kapitole 3. Obsahová část kontrolního hlášení byl v části A.4. DIČ odběratele (str. 14), části B.1. DIČ dodavatele (str. 16) a části B.2. DIČ dodavatele (str. 17) vypuštěn „kód státu“. To znamená, že v těchto částech kontrolního hlášení bude u příslušného DIČ uvedena pouze jeho kmenová část (bez kódu státu „CZ“).

Nad rámec výše uvedeného pouze připomínáme, že ve struktuře pro podání kontrolního hlášení (xml) žádné změny provedeny nebyly.

Dále byl upraven, v návaznosti na Nařízení vlády č. 11/2016 Sb., v části A.1. (str. 9) a části B.1. (str. 16) text kódu předmětu plnění. Text „18-Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie“ byl nahrazen textem „18-Dodání certifikátů elektřiny“.

V souvislosti se zněním zákona o DPH s účinností od 1.1.2016 byl v části 1.3. (str. 3) v posledním odstavci, poslední větě nahrazen odkaz na §92a odst. 6 ZDPH odkazem na §92a odst. 3 ZDPH. „

Testovací prostředí

Také zde je došlo ke změně na poslední chvíli…

Citujeme:

„Od 16. 2. 2016 nebude již adresa http://mfwwwit-1.mfcr.cz určena pro testování Daňového portálu. Veřejnost bude mít možnost i nadále testovat KH s využitím testovacího režimu v produkčním prostředí (http://epodpora.mfcr.cz/1038.html).“

Viz daňová správa:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.