Koordinační výbor duben 2015

By | 14 září, 2016
Diskuse KDP a KOV

Zahrnutí náhrad za dovolenou do odčitatelné položky VaV

Jedná se problematiku výše velmi důležité a často významné hodnoty snižující základ daně – konkrétně o výdaje vynaložené na vědu a výzkum („VaV“).

Věda a výzkum

Je v zákoně o daních z příjmů „podporována“, neboť podle ustanovení § 34/4 se jedná o legitimní odpočet, sníží se základ daně.

Dále je v zákoně o daních z příjmů rozvedeno, jak postupovat, v §§ 34a až 34e.

Způsobilé činnosti

Diskuse na KOV se týká položky náhrad za dovolenou.

Pokyn D- 288

pokud se touto problematikou zabýváte, musíte nastudovat také starší Pokyn D-288.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.