Koordinační výbor květen 2015

By | 12 září, 2016
Diskuse KDP a daňové správy

Zajímavá témata

Z květnového Koordinačního výboru upozorňujeme na tři různá témata.

Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích

  • A to formou neúčelového finančního příspěvku pronajímatele nájemci.
  • V příspěvku se rozebírají různé formy těchto pobídek:
  • Jako úhrada za poskytnuté služby.
  • Není-li úhradou za poskytnuté služby: sleva z nájemného mimo předmět DPH, zdanění jako slevy z nájemného daní na výstupu, dodatečné zohlednění slevy při předpisech nájemného,

🙃🙂

Nedošlo k souladu předkladatele s daňovou správou. Což je pochopitelné, protože některé navržené závěry a modelové situace byly účelové.

Zjednodušeně – „pobídka“ bude zřejmě většinou samostatným plněním, poskytnutím služby.

Zveřejnění účtů a DPH

  • Jedná se o problematiku zveřejnění účtů v registru DPH – když je účet veden nebankovní institucí nebo tzv. virtuální bankou.

Zde bylo dosaženo souladu jen zčásti (u dražby).

Osvobození příjmů studentů VŠ u odborné praxe

Správa daní nesouhlasí s aplikací osvobození pro studenty VŠ podle § 6/9/l ZDP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.