Koordinační výbor říjen 2015

By | 31 srpna, 2016
Vybraná témata k DPH

Praktická řešení

Na tomto Koordinačním výboru se řešilo několik zajímavých témat k DPH:

DPH a vyúčtování energií

  • Příspěvek se nazývá: „Uplatnění daně z přidané hodnoty u odchylek elektřiny a plynu způsobených subjekty zúčtování“. A to při vypořádání operátorem trhu.
  • Odchylky jsou přesně popsány, existují kladné i záporné…
  • Důležité je, že správa daní v zásadě odsouhlasila závěry předkladatelů.

Osvobození DPH při rekvalifikaci

  • Příspěvek se týká výkladů možného osvobození od DPH podle § 57/1/d ZDPH.
  • Odsouhlaseno, že potřebná akreditace – podmínka pro osvobození – musí být de facti ke každému programu (s výjimkou odborných škol).

Prostory a místa k parkování vozidel

  • Jedná se o klíčový parametr pro povinné zdanění DPH – resp. v těchto případech není možné osvobození od daně podle § 56a/1/b zákona o DPH.
  • Kritériem není samotný prostor jako takový, ale účel, ke kterému je využíván – velmi zjednodušeně „účel nájmu“.
  • A stále je možné posouzení dle principu plnění hlavního a vedlejšího.

Usmívající se

Bylo dosaženo důležité shody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.