Koordinační výbor únor 2015

By | 4 října, 2016
Praktická témata

Význam KOV

Pokračujeme v našem přehledu zápisu Koordinačních výborů, z nichž komentujeme zajímavá témata.

Na KOV v únoru 2015 se mimo jiné projednávali následující příspěvky.

Daňový řád, § 72/4

Projednána byla problematika zpřístupnění datové schránky a následné povinnosti elektronického podání.

Zmíněna je otázka zástupce, pozice daňových subjektů – fyzických osob, více „subjektů“ atd.

Režim DPH u prací provedených ve prospěch plátce na majetku třetí osoby

Jde o rozbor situací, když plátce hradí práce provedené na majetku třetí osoby.

Nejde však o případy, kdy uživatel používá majetek ke své ekonomické činnosti na základě nájmu, výpůjčky nebo výprosy, kdy je vůlí stran poskytnout si vzájemně zdanitelná plnění.

Uplatnění nákladů na PHM ve vybraných případech

Diskutovány jsou modelové vztahy, kdy je třeba vozidlo pořizováno na finanční leasing, úvěr, včetně vlivu na tzv. Paušál PHM.

Daňová uznatelnost výdajů podle § 25/1

Zajímavý teoretický příspěvek, který správa daní v závěru hodnotí zcela jednoznačně.

Aby se zabránilo neoprávněné manipulaci – výklady různých návazností ustanovení ZDP – připomíná se stále platné pravidlo z Daňového řádu, § 8/3.

Zjednodušeně:

  • Obsah je důležitější než forma… A můžeme dodat: a záměr daňových subjektů (zde zřejmě i předkladatele, působí jako „přání otcem myšlenky…“.

+

Všechny výše uvedené problémové okruhy jsou skutečně důležité, proto je vhodné (nutné) se s nimi podrobně seznámit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.