Optimalizace daní a Home Office aj.

Vytvořil | 25 listopadu, 2020

KOV KDP – O co jde…?

Jedná se o pracovní schůzky „Koordinačního výboru Komory daňových poradců“, na které se projednávají komplikovaná a nejasná ustanovení daňových zákonů.

Cílem je najít shodu odborníků, daňových poradců – s vedoucími metodiky Finanční správy.


Někdy se o podaří, jindy nikoliv… Každopádně jsou zápisy často zajímavé…


Jako kdyby měl předkladatel „kříšťálovou kouli“: viz Home Office a naše náměty nedávno publikované k této možnosti optimalizace! 🙂

Co bylo v listopadu 2019 projednáno?

„S rozporem uzavřeno“

  • Daň z příjmů/552/20.11.19 Odpisy nehmotného majetku v daňové evidenci
  • Spotřební daň/554/20.11.19 Možnost dalšího prodeje (přeprodeje) osvobozeného lihu, resp. výrobků, které obsahují líh osvobozený od harmonizované spotřební daně
  • Spotřební daň 556/20.11.19 Dani nepodléhá líh, který byl již jednou zdaněn

„Bez rozporu uzavřeno“

  • Daň z příjmů/546/26.06.19 Daňové souvislosti práce z domova (home office)
    • Skutečnost je jiná, i když je označen závěr takto optimisticky…, u některých oblastí shoda nebyla dosažena! 🙂🙃
  • Daň z příjmů/ 550/20.11.19 Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení (tj. mimo EU, EHP a Švýcarska) za zdaňovací období roku 2019 při změně sazby pojistného u nemocenského pojištění od 1. 7. 2019

Naše RADA

Zítra a příští týden se budeme věnovat dalším zápisům KOV. 🙂

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *