Korekce u přenosu daňové povinnosti

Vytvořil | 9 listopadu, 2022

Nejedná se o žádnou převratnou novinku, nicméně ke změnám u „tuzemského reverse charge“ letošním roce došlo. Týká se to vazeb na úpravy celních sazebníků od 1. ledna 2022, na které reagovala Finanční správa se zpožděním až v srpnu. 🙃

O co se jedná?

Celá problematika je důkladně sepsána v aktualizované:

  • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění podle § 92f zákona o DPH
  • Obsahuje také dvě přílohy a dodatek č. 3

Období do 9 srpna

Citujeme:

  • „…Nutno upozornit na skutečnost, že pro účely posouzení možnosti aplikace režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona o DPH je třeba při vynětí zboží (z vybraného zboží podléhajícího tomuto režimu), které je v ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) bodě 5 nařízení vlády č. 361/2014 Sb. ve znění účinném do 9. 8. 2022 zároveň specifikováno jako zboží, na něž se použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92c zákona o DPH, vycházet prvotně z toho, že kód nomenklatury se v tomto případě vztahuje k celnímu sazebníku ve znění platném k 1. 1. 2018, což vyplývá ze související přílohy č. 5 k zákonu o DPH. V dané situaci je tak při určení zboží, které má být předmětem režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92c zákona o DPH, rozhodující vymezení příslušné položky kovu v této zákonné příloze, a to na základě slovního popisu a kódu nomenklatury celního sazebníku, který je navázán na znění platné k 1. 1. 2018. V tomto smyslu zůstává dosavadní postup zachován…“.

Naše RADA

Pokud jste v dobré víře uplatnili přenos daňové povinnosti, buďte bez obav – odkážete se na § 92a/7 zákona o DPH. 🙂

Kategorie: DPH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *