Krácené DPH a vstupní (pořizovací cena) OA

Vytvořil | 13 srpna, 2019

Jak jsme uvedli minulý týden, je pouze na rozhodnutí poplatníka, jaký typ daňových odpisů uplatní! 🙂

Vstupní cena

Odpisy vypočítáme podle § 29 ZDP ze vstupní ceny  – v tomto případě se jedná o pořizovací cenu podle účetních předpisů!


VC = PC

Tak je to přímo – u formy pořízení „koupí“ – resp. „…je-li pořízen úplatně…“ uvedeno v § 29/1 zákona  o daních z příjmů.


Podle našeho názoru jsou texty uvedené k této problematice v Pokynu D-22 nepřesné. 🙃

Daň z přidané hodnoty je v těchto případech (nejedná se totiž o „absolutní zákaz nároku podle zákona o DPH, který platí pro reprezentaci) – viz příklad z minulého úterý…. 🙂

Naše RADA

Proto by se mělo jednat v roce letošním a také v letech 2020 až 2024 o provozní náklad (nebo někdy i provozní výnos…). 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *