Krátkodobý nájem a DPH

By | 5 srpna, 2015

Jde o plnění osvobozené od daně?

Nájem v DPH

V zákoně o dani z přidané hodnoty jsou uvedena v § 56a základní pravidla.

🙂

Podle autora jsou jednoznačná a jednoduchá:

  • nájem vybraných nemovitých věcí se zatíží základní sazbou daně,
  • pokud se nejedná o nájem jinému plátci, kde se můžeme rozhodnout pro osvobozené plnění.

Krátkodobý nájem

Bohužel právo volby se netýká krátkodobého nájmu. Vždy se jedná o zdanitelné plnění.


Krátkodobý nájem je podle § 56a/3 mimo jiné limitován trváním „nepřetržitě nejvýše 48 hodin“.


Sdělení GFŘ

V aktuální Informaci GFŘ je samozřejmě podpořen jasný text zákona o DPH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.