Kurzové rozdíly v účetnictví

By | 20 června, 2012

Jaký je rozdíl mezi realizovanými a nerealizovanými kurzovými rozdíly?

Metodika účetnictví

Kurzové rozdíly („KR“) se účtují v 99,99 % případů do nákladů a výnosů, tj. na účty 563 a 663. Proto jsou také automaticky součástí účetního výsledku hospodaření.

(Ne)realizované kurzové rozdíly?

O co se jedná? Odpověď není tak složitá. Pravidla pro účtování kurzových rozdílů nalezneme v účetních předpisech.

Realizované KR

Rozumíme tím účetní operace, které probíhají v průběhu účetního období a vzniká titul pro účtování kurzových rozdílů – přesná metodika je popsána v Českém účetním standardu č. 006.


Společnost AXA uhradila dne 30. 12. 2011 závazek, který byl v cizí měně. Do výnosů byl účtován kurzový rozdíl (de facto rozdíl mezi původním a „aktuálním“ kurzem) ve výši 100 000 Kč.


Nerealizované KR

Zde se postupuje mimo jiné podle Zákona o účetnictví. K rozvahovému dni (poslednímu dni účetního období), se přepočítávají cizoměnná aktiva nebo pasiva.

Logicky musí účetní závěrka odrážet stav aktiv a pasiv v české měně.


Kdyby výše uvedený závazek byl uhrazen až na začátku ledna 2012 a nebyl by pohyb kurzu mezi 30. a 31. 12. 2012, opět by byl ve výnosech účtován kurzový rozdíl 100 000 Kč.


Základ DPPO jednoznačně vychází z účetnictví a u kurzových rozdílů „nerealizovaných“ opravdu nejde o fiktivní („virtuální“):

  • ztráty, nebo
  • zisky.

Není v principu rozdíl mezi výše uvedenými typy kurzových rozdílů.

One thought on “Kurzové rozdíly v účetnictví

  1. Ji?ina

    Podle ?ÚS ?. 006 se za uskute?n?ní ú?etního p?ípadu pro vznik kurzových rozdíl? považuje zejména: úhrada závazku a inkaso pohledávky, postoupení a vklad pohledávky, p?evzetí dluhu u p?vodního dlužníka,vzájemné zapo?tení pohledávek, úhrada úv?ru nebo p?j?ky novým úv?rem nebo p?j?kou nebo p?evod záloh na úhradu pohledávek a závazk?.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.