Kurzové rozdíly v závěrce

By | 19 května, 2014

Pro mnohé jsou nepochopitelné nerealizované kurzové rozdíly…

Účetní závěrka

V závěrce přepočítáváme aktiva a pasiva v cizí měně kurzem platným k rozvahovému dni. Běžně se kurzové rozdíly účtují na MD 563 a D 663 a pro daně nikdo tyto položky nereklasifikuje…

Rozumíme nejistotě účetních a dotazu na našem Blogu.

Problém je ve výkladu finanční správy, která podlehla nesmyslnému závěru judikátu NSS

A pro zdaňovací období započatá v roce 2013 je možné zvolit jiný přístup.

Optimalizace


Na jedné straně chybný závěr výrazně poškozuje nás všechny – z pohledu občanů (naplnění státního rozpočtu) – na straně druhé nabízí optimalizaci základu daně.

Budou-li nerealizované kurzové zisky vyšší než ztráty, prostě si snížíte mimoúčetní úpravou základ daně…


Nepoměrně jednodušší byla odpověď na problematiku kurzových rozdílů a pořizovací ceny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.