Lze fyzické inventury provádět v jiných než zákonných termínech?

By | 28 listopadu, 2012

Termíny inventur uvádí zákon o účetnictví.

Fyzické inventury

Podle novely zákona o účetnictví můžeme fyzické inventury  – k rozvahovému dni 31. 12. 2012 – provádět od 1. 9. 2012 do 28. 2. 2013.

Inventarizační rozdíly

V každém případě je povinností zjištěné inventarizační rozdíly zaúčtovat do účetního období 2012, jak je vyplývá například z článku:

Typ majetku

Otázkou je, jestli pro některé typy majetku neplatí výjimky.

ANO, existují tzv. průběžná inventarizace – jak název napovídá, provádějí se v průběhu účetního období.


Podle zákona o účetnictví je možné formou průběžných inventarizací „kontrolovat“:

  • Zásoby,
  • Dlouhodobý hmotný majetek, pokud je v soustavném pohybu anebo nemá stálé místo, kam náleží.

Typ, druh inventovaného majetku je tak významný.


Rozhodnutí je tedy na účetní jednotce, jestliže takový majetek eviduje, může fyzické inventury zajistit i v jiných termínech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.