Lze u finančního leasingu účtovat jinak?

By | 21 listopadu, 2012

Můžeme najatý majetek zařadit do rozvahy?

Účetní metody

Rozumíme jimi účetní postupy, a to v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími předpisy:

  • Českými účetními standardy, a
  • Vyhláškou.

K návaznosti účetních předpisů nahlédněte do článku:

Účtování FL

V českém účetnictví není dovoleno, aby nájemce předmět finančního leasingu („FL“) zachytil ve své rozvaze.

🙃

Domníváme se, že účtovat podle Mezinárodních standardů by měly skutečně jen firmy kótované na burze aj.

Daň z příjmů

Pokud budete účtovat podle těchto standardů, musíte pro stanovení „české“ daně zpracovat „českou závěrku“


V takovém případě společnost transformuje účetnictví na české účetnictví a českou účetní závěrku, kterou by měla přiložit k daňovému přiznání.


Je proto otázkou, zda je rozumné se takovou cestou vydat. Jestli není lepší a jednodušší převod českého účetnictví na IFRS (Mezinárodní standardy).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.