Lze uplatnit nárok na DPH u reprezentace?

By | 11 září, 2012

DPH a reprezentace je stále opakující se téma.

Nárok na odpočet

Dotaz směřuje k dále uvedenému vzorovému příkladu.


Společnost pravidelně organizuje vánoční večírek pro své klienty. Má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty?


🙃

Zde panuje vzácná shoda mezi ZDPH (Zákonem o dani z přidané hodnoty) a ZDP (Zákonem o daních z příjmů).

Reprezentace

Jedná-li se podle Zákona o daních z příjmů o reprezentaci, Zákon o DPH striktně zakazuje nárok na odpočet DPH.

Viz také článek:

Nedaňový náklad

Nezapomeňme, že se jedná také o nedaňový náklad, o který upravíme základ DPPO.


Účetní výsledek společnosti je plus 500 000 Kč, náklady na reprezentaci jsou 100 000 Kč, daň bude společnost platit v tomto zjednodušeném příkladu z částky 600 000 Kč.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.