Lze uznat jako daňový náklad likvidaci starých zásob?

Vytvořeno | 19 listopadu, 2011

V článku reagujeme na časté dotazy týkající se daňové účinnosti vyřazených nepotřebných zásob, ať už materiálu nebo zboží. Téma je nanejvýš aktuální, neboť již probíhají fyzické inventury, při kterých se mimo jiné prověřuje, jestli vůbec je ta která položka zásob v budoucnosti ještě využitelná.

🙂

Jak jednoduše zní otázka v titulku, tak překvapivě jednoznačná je odpověď: ANO! V účetnictví zaúčtujeme například likvidovaný materiál na účet 501, ale aby byla výše uvedená odpověď pravdivá, musíme splnit několik povinností.

Zákon o daních z příjmů v mnoha případech koriguje zaúčtované náklady. To platí v plné míře pro uznávání fyzické „likvidace“ materiálu, pokud nejsou splněny podmínky ustanovení § 24/2/zg ZDP. Na druhé straně, jsou-li dokumenty řádně připraveny, s uznáním spotřeby materiálu, který byl zlikvidován, nemáme problémy.

Účetní operace řádně doložíme, je-li k dispozici:

  • protokol o vyřazení s důvody likvidace,
  • čas a místo provedení likvidace,
  • způsob likvidace, jak se naložilo se zásobami,
  • seznam a samozřejmě podpisy kompetentních osob.

Doporučujeme protokol zařadit jako přílohu k internímu dokladu, na němž účtujeme o likvidaci.


Společnost AXA provedla fyzické inventury náhradních dílů. Bylo zjištěno, že mnoho z nich je nepotřebných, zastaralých. Nevyplatí se je nabízet k odprodeji. Vedením společnosti bylo proto rozhodnuto o jejich fyzické likvidaci.

Paní účetní na základě likvidačního protokolu zaúčtovala vyřazené zásoby do spotřeby. Jedná se o daňový náklad, protože operace je doložena interním dokladem v souladu s § 24/2/zg ZDP.


Protokol má obsahovat mimo jiné důvod vyřazení. Většinou je text jasný: „Zásoby byly pořízeny pro dosažení zdanitelných příjmů, ale materiál je již nepoužitelný, náklady na skladování nebo odprodej nejsou ekonomické…“.

Pokud by nebyl k dispozici srozumitelný doklad, není možné likvidaci materiálu uznat jako daňově účinnou. Základ daně z příjmů by se o zaúčtovanou částku likvidovaného materiálu zvýšil ve srovnání s účetním výsledkem hospodaření.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *