Má vliv na daně komponentní odpisování?

By | 27 června, 2012

Podle směrnice jsou nastaveny účetní odpisy v některých případech jako komponenty.

„Komponentní odpisování“,

Účetní jednotka používá jednu z velmi náročných variant způsobu odpisování podle českých účetních předpisů. Účetní odpisy (oprávky) jsou v programu nastaveny tak, že celková pořizovací ceny je rozdělena na několik komponent a ty jsou různě účetně odpisovány podle odpisového plánu.


Účetní jednotka rozhodla, že u budovy budou uplatněny následující účetní odpisy:

  • obvod budovy po dobu 60 let,
  • střecha 30 let,
  • technologické rozvody 20 let.

Představme si to v praxi tak, že místo jedné odpisové karty máme nyní tři.


Vedení více karet je a bude složitější. Jinak se též posuzuje, resp. účtuje technické zhodnocení a opravy.

Základ DPPO

Setkáte-li se s komponentním odpisováním, striktně dodržujte pro daň z příjmů následující pravidlo.

Účetnictví vs. Daně

Pro určení základu daně postupujte, jako kdyby žádné komponentní odpisování neexistovalo!

Nejjednodušší, ale velmi pracné je, vést „další“ účetnictví pro tuto část stanovení základu daně.

Metodika komponentního odpisování se příliš nevyužívá a je doménou pouze větších povinně auditovaných účetních jednotek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.