Má vliv na daně odpisování se „zbytkovou hodnotou“?

By | 26 června, 2012

Podle směrnice jsou nastaveny účetní odpisy tak, že 5 až 20 % hodnoty není odepsáno.

„Zbytková hodnota“

Účetní jednotka zřejmě podléhá povinnému auditu účetní závěrky a využívá jednu z možností danou českými účetními předpisy. Prostě a jednoduše, účetní odpisy (oprávky) jsou v programu nastaveny tak, že část pořizovací ceny není a nebude účetně odepsána.

Podkladem je směrnice Odpisový plán.


Například pro nákladní automobily je určen limit pro účetní oprávky ve výší 90 % pořizovací ceny a u osobních automobilů 80 %.


ýše aktiv v rozvaze bude vyjádřena objektivněji, neboť se oprávněně předpokládá, že po skončení odpisování má tento majetek konkrétní hodnotu. Je stanovena odhadem třeba podle plánované prodejní ceny.

Základ DPPO

Pro daň z příjmů právnických osob vás nezajímá, v jaké výši jsou zachyceny účetní odpisy. Jako v jiných případech pro výpočet základu daně použijete rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.

Odložená daň

Vzniká vám také rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen, který je základním titulem pro kalkulaci odložené daně.

Pro někoho je audit účetní závěrky černou můrou. Máte-li příjemného a vstřícného auditora, určitě nemáte v této oblasti žádné problémy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.