Mám příjmy z pronájmu, musím platit zálohy na daň?

By | 15 června, 2012

Jsem v důchodu a nepodnikám, jen pravidelně podávám daňové přiznání kvůli příjmům z pronájmu.

Zálohy na daň z příjmů

V samostatných článcích jsme připomínali povinnost hradit zálohy na daň z příjmů fyzických osob a právnických osob.

🙂

A jistě bylo pro všechny, kteří mají souběh dílčích daňových základů (“DDZ”) z podnikání a ze zaměstnání, príjemným zjištěním, že je možná optimalizace a v řadě případů se zálohy nemusí platit.

Ostatní příjmy

Pro fyzické osoby platí další zvýhodnění, povinnost hradit zálohy nevzniká v případě nahodilých, jednorázových příjmů – v daních je řadíme do kategorie Ostatní příjmy.

Příjmy z pronájmu

Pro tento druh příjmu není v Zákoně o daních z příjmů výjimka.


Pan Nový má za loňský rok poslední známou daňovou povinnost ve výši 250 000 Kč – z toho lze dopočítat, že:

  • 60 000 Kč je z pravidelných příjmů z pronájmů,
  • zbývající část je za prodej nemovitosti.

Zálohy bude hradit čtvrtletní ve výši 24 000 Kč (40 % poslední známé daňové povinnosti).

Informace, že zálohy neplatí fyzická osoba při výhodném souběhu DDZ se zaměstnáním platí i pro pana Nového.

Ten však žádné příjmy ze zaměstnání nemá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.