Máme problémy s údaji na daňových dokladech.

By | 24 září, 2012

Někteří dodavatelé uvádějí nesprávné údaje na DD – máme nárok na odpočet?

Daňový doklad

Jistě si všichni vzpomínáme na nedávnou minulost, když chyby na daňových dokladech (‚DD“) měly za následek zákaz nároku na odpočet daně na vstupu. Jednalo se přitom často jen o formální prohřešky. Nyní máme jiný problém, a to spojený s existencí daňového dokladu v předmětném zdaňovacím období – viz například článek:

Náležitosti daňových dokladů

Jsou popsány v zákoně o dani z přidané hodnoty, ale pro uplatnění daně na vstupu již platí mírnější pravidla.

 • Pokud daňový doklad neobsahuje všechny předepsané náležitosti, lze nárok prokázat jiným způsobem.
 • Jde o aplikaci rozumného principu dokazování v daňovém řízení.

🙂

Problémy s nesprávnými nebo neúplnými daňovými doklady by proto neměly být zásadní.


Paní Nová je měsíčním plátcem DPH a obdržela od svého dodavatele daňový doklad s chybnými údaji o Daňovém identifikačním čísle (DIČ).

Z jiné dokumentace, třeba objednávky, dodacího listu apod., snadno prokáže, kdo je dodavatelem a příjemcem zdanitelného plnění.


Nebojte se v takových případech nárok na odpočet daně z přidané hodnoty uplatnit.

3 thoughts on “Máme problémy s údaji na daňových dokladech.

 1. Dominika

  Doplním, že název Faktura může být pro mnohé matoucí. Protože náležitostí daňového dokladu není jeho název, ale jeho náležitosti dle zákona. Tedy Faktura může ale i nemusí být daňovým dokladem.

  Reply
 2. Dominika

  Je dobré vědět, že daňový doklad má plátce vystavit do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění nebo přijetí úplaty.

  Reply
 3. Jan Ambrož

  Pokud Vám dodavatel vystaví Daňový doklad v zákonném termínu (třeba dne 15. 10. k DUZP 30. 9.), nemůžete uplatnit nárok na odpočet DPH za zdaňovací období září nebo třetí čtvrtletí.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.