Manažerské měsíční účtování

By | 13 července, 2015

Jde o časové rozlišení a dohady…

Účetní principy

O problematice účtování:

  • časového rozlišení, a
  • dohadných položek,

jsme uveřejnili již několik článků.

🙂

Připomínáme, že účtování časového rozlišení není vždy povinné!

Modelová situace

Dotaz se týká přání vedení, aby byly při uzavírání kalendářních měsíců účtovány položky patřící do časového rozlišení a dohadné položky.


Tato metodika je možná, manažerské účtování má za cíl zjišťovat přesné měsíční výsledky.

Doporučujeme ale prvního dne následujícího měsíce zaúčtované „manažerské“ operace zrušit.


Účetní knihy

V souladu se zákonem o účetnictví uzavíráme účetní knihy pravidelně za každý kalendářní měsíc.

Aby nedošlo k souběhu třeba dohadných položek účtovaných k rozvahovému dni s těmi manažerskými, je opravdu jednodušší „nulování“ hned v následujícím měsíci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.