Manka a přebytky se dají sečíst? ANO!

By | 7 března, 2014

Ale jak se má kompenzace inventarizačních rozdílů zaúčtovat?

Optimalizace

V článku Manka a přebytky se dají sečíst“ jsme upozornili na výhodnou možnost snížit základ daně, přestože se objeví při fyzické inventuře inventarizační rozdíly, konkrétně manka a přebytky.

Vyhláška

Podle § 58 Vyhlášky, který se nazývá Vzájemné zúčtování, je možná kompenzace:

  • „…rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob…“

Účtování

Je velmi jednoduché, resp. „nic“ se nemění.


Při fyzické inventuře byly zjištěny následující rozdíly:

  • manko 100 000 Kč, které zaúčtujeme na MD 549.90,
  • přebytek 50 000 Kč je na účtu D 648.90,

který je možné přiřadit jednoznačně k manku.


Základ daně

Základ daně není plus 50 000 Kč, ale bude nulový.

V daňovém přiznání na řádku 40 bude provedena úprava účetního výsledku hospodaření (tj. na řádku 10 mínus 50 000 Kč), neboť z účtu 549.90 je nedaňová jen část „manka“, tj. 50 000 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.