Manko může být daňové?

Vytvořeno | 18 května, 2012

Podle našeho daňového poradce můžeme prý část manka uznat, protože jsme zjistili i přebytky?

Účetní předpisy

Předpokládáme, že máte na myslí specifické ustanovení účetní Vyhlášky pro podnikatele, které umožňuje ve vyjmenovaných případech porušit tzv. zákaz kompenzace.

Daňové předpisy

A daňové předpisy nestanoví pro takové situace zvláštní pravidla, proto respektují účetní postupy.

Stanovisko Vašeho daňového poradce je správné. Na otázku v titulku skutečně může následovat pozitivní odpověď:

  • nedaňové manko se stane daňovým nákladem do výše přebytku.

Společnost AXA zjistila při fyzické inventuře, že část zásob schází, jiná přebývá.

Manko činí 100 000 Kč, Přebytek 80 000 Kč.

Protože se jedná skutečně o neúmyslné rozdíly, záměny materiálu obdobného charakteru, lze část manka ve výši 80 000 Kč přiřadit = kompenzovat s Přebytkem.

Účetní výsledek je mínus dvacet tisíc korun, základ daně z příjmů je nulový, protože zbývající hodnotu manka neuznáme.


Závěr je velmi příjemný, ale je povinností účetní jednotky (poplatníka daně z příjmů) prokázat, že se jedná opravdu o neúmyslnou záměnu apod.

Účetní postup

Ve většině případů se nezaúčtuje kompenzace mínusem na MD 549, přebytek zůstává na D 648. Nebo se částka 80 000 Kč nepřeúčtuje do běžné spotřeby, ale to vůbec nevadí. Stále se uplatní výše uvedený daňový přístup.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *