Manko nepatří do DPH

By | 15 listopadu, 2017

Dlouho se diskutovalo na téma, že plátce „učinil“ zdanitelné plnění, když mu někdo například ukradl zásoby… 🙃


Tato idea byla chybná a konečně se v novele zákona o DPH objevily texty, které jednoznačně potvrzují náš předchozí názor, že se nejedná o žádný titul pro „dodanění. 🙂


Manko

V zákoně o dani z přidané hodnoty nalezneme konkrétní případy:

  • zničení, ztráty nebo odcizení,

v ustanoveních:

  • pro Vyrovnání odpočtu, v § 77/2/c, a
  • Úpravu odpočtu v § 78e.

Fyzické inventury

Z uvedených paragrafů zákona o DPH vyplývá, že plátce je samozřejmě povinen vzniklé manko, inventarizační rozdíl řádně doložit.

Myslete na novelu DPH, až budete provádět standardní fyzické inventury… 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.