Manko z inventur

By | 21 ledna, 2014

Vedení dosud nerozhodlo, jak máme zaúčtovat manko?

Fyzické inventury

Účetnictví má v tomto směru jasná pravidla, jsme povinni každoročně provádět fyzické inventury.

🙃

A zjištěné inventarizační rozdíly:

  • manka, nebo
  • přebytky

jsme povinni zaúčtovat.

Účetní uzávěrka

Jedná se jednoznačně o účetní operace daného účetního období, i když by fyzické inventury probíhaly až v letošním roce.


Manka zaúčtujeme na účet 549, přebytky na účet 648.

Většinou jsou manka – až na několik výjimek, například podle § 25/2 ZDP – nedaňovým nákladem.


2013/2014

Není možné rozhodnutí vedení odkládat a účtovat zjištěné rozdíly do účetního období 2014.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.