Manželé a příjmy z pronájmu

By | 14 ledna, 2014

U těchto příjmů se přímo nabízí optimalizace daňové povinnosti.

Příjmy z pronájmu

Rozumíme jimi příjmy podle § 9 ZDP, tj. příjmy z pronájmu:

  • nemovitostí nebo bytů,
  • movitých věcí (kromě příležitostného pronájmu).

Manželé

Je-li takový pronajímaný majetek v bezpodílovém spoluvlastnictví (společném jmění), manželé si mohou vybrat, u kterého z nich bude zdaněn.

🙂

Toto pravidlo podle § 9/2 zákona o daních z příjmů říká velmi jednoduše: „…zdaňují se u jednoho z nich…“.


Manželé Nováčkovi vlastní rodinný dům ve společném jmění.

Skutečně je možné, aby například:

  • zdanění za rok 2012 bylo přiznáno v daňovém přiznání manželky,
  • a je-li to výhodné, za rok 2013 u manžela.

Rozhodnutí je jen a jen na poplatnících.


Jaký systém je zvolen pro zjištění dílčího daňového základu v § 9 ZDP je o něčem jiném.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.