Audit a dotace

Vytvořeno | 12 září, 2013

Konkrétní rady, náměty jsou k dispozici v Interpretacích NÚR.

Účetní předpisy

Základní texty se v účetních předpisech, tj. v Zákoně o účetnictví, Vyhlášce nebo Českých účetních standardech, příliš často nemění.

Je to nesporně výhoda ve srovnání s permanentními úpravami daňových zákonů. Na druhé straně schází v účetních normách návod metodiky účetnictví pro mnoho složitějších případů.

Intepretace NÚR

Dostanete-li se do situace, kdy si nebudete jisti, jak co zaúčtovat, nahlédněte do Interpretací Národní účetní rady („NÚR“).


K dispozici je několik desítek námětů, které určitě stojí za prostudování.

Velmi zajímavá je například Intepretace I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace.


Účetní závěrka

Zejména při auditech účetních závěrek se setkáváme s problémy při účtování provozních dotací, zajištění časové souvislosti. Komplikované je však někdy i účtování „investičních dotací“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *