Mezitímní účetní závěrka

By | 31 července, 2012

Našli jsme několik článků k závěrce, ale nyní zpracováváme mezitímní závěrku.

Účetní závěrka

V běžné praxi hovoříme o řádné účetní závěrce, která je sestavována k rozvahovému dni. Zpravidla se jedná o účetní období kalendářního roku a zpracováváme ji proto k 31. 12. – naposledy to bylo k 31. 12. 2011.

🙂

Nenechme se zmást, závěrka je skutečně k Silvestru, ale na její zpracování máme většinou několik dalších měsíců.
Mezitímní závěrka

Tou rozumíme podle zákona o účetnictví závěrku, která je sestavena k jinému okamžiku a její vyhotovení vyplývá většinou z obchodního zákoníku. Nevíme, k jakému účelu tazatel sestavuje tuto závěrku.


Je-li tomu například z důvodu fúze (jeden z typů přeměny společností), rozhodný den může být třeba k 1. 7. 2012, je povinností sestavit tuto závěrku k 30. 6. 2012.


Je to určitě velmi pracné, pokud je účetním obdobím kalendářní rok, musíte připravit daňové přiznání k DPPO za zanikající společnost za období 1. 1. až 30. 6. 2012.

Tyto závěrky jsou také auditovány. Nečeká Vás tedy nic snadného.

🙂

U takového typu mezitímní účetní závěrky dodržujeme při jejím zpracování stejnou metodiku jako u řádné účetní závěrky. Máte-li nastaveny standardní postupy pro proces účetní uzávěrky, možná to nebude tak pracné a náročné.

Jednodušší jsou „jiné závěrky“, například viz článek Prodej obchodního podílu a závěrka.

One thought on “Mezitímní účetní závěrka

  1. Jiřina

    U mezitímní účetní závěrky je shodný postup zpracování jako u řádné závěrky. Ale pokud se sestavuje účetní závěrka podle zvláštních předpisů v průběhu účetního období k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne, účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 3.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.