Mimořádné odpisy a Technické zhodnocení

By | 29 srpna, 2012

Jak máme v účetnictví zachytit situaci, kdy dojde k TZ u mimořádných odpisů?

Mimořádné odpisy

Musíme se vrátit trochu do historie. O co se jedná?

V létě 2009 byla přijata novela Zákona o daních z příjmů, která nabídla poplatníkům použití pro daně tzv. mimořádných daňových odpisů pro nový majetek (v I. a II. odpisové skupině) pořízený 1. 7. 2009 až 30. 6. 2010.

Výhoda to byla (a je) obrovská, protože pro daňové odpisy například osobního automobilu byla stanovena krátká 24měsíční doba.


Pokud jste si třeba koupili nový osobní vůz v dubnu 2010 za jeden milion korun, odpis bude ukončen v roce 2012, ve kterém se ještě daňově uplatní odpis ve výši 133 328 Kč.


Pro technické zhodnocení uvedeného vozu ale platí jiná pravidla. Zařadí se jako „samostatný“ hmotný majetek a bude se odpisovat podle běžných pravidel. Rozhodnete se pro rovnoměrné nebo zrychlené odpisy – viz článek:

A jak o tomto majetku máme účtovat?

Jednoduše, doporučujeme sladit účetní metodiky s daňovými požadavky a vést samostatnou kartu pro odpisování v modulu majetku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.