Mohou být náklady na reprezentaci uznány pro daně?

By | 7 března, 2012

Předpokládáme, že tazatelka zkoumá, jestli náklady (výdaje) vynaložené na reprezentaci, mohou být posuzovány jako daňově účinné.

🙃

Bohužel asi všichni tušíme, že náklady tohoto typu zákon o daních z příjmů neuznává jako „výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů“.

Reprezentace

Můžeme však diskutovat na téma, co je a není reprezentací.


Pokud vynaložíte výdaje na pohoštění, občerstvení nebo dary, správce daně je oprávněně bude vylučovat z daňových nákladů.


Daně nejsou černobílé

Proto se podíváme na obě různé položky ještě jednou – neuznáme:

  • občerstvení a pohoštění, a
  • dary.

🙂

Dva následující příklady potvrzují, že není vše ztraceno.

Paní Nová se zúčastnila odborného účetního kurzu a podle pozvánky její zaměstnavatel uhradil nejen poplatek za školení, ale také za poskytnuté občerstvení (pohoštění). Káva i chlebíčky byly chutné – a jsou daňovým nákladem, což potvrzuje názor GFŘ v Pokynu D-6.

Dary

Představují samostatnou daňovou kategorii, protože:

  • ne všechny dary jako takové jsou „darem“ podle daně z příjmů, a
  • při splnění zákonných podmínek se mohou stát dodatečně „daňovým nákladem“, je-li je možné použít jako odčitatelnou položku od základu daně.

Obchodní společnost poskytla svým zákazníkům reklamní a propagační předměty, které jsou opatřeny logem obchodní firmy, ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboží či služby. Je splněna i další podmínka, že hodnota jednoho daru není vyšší než 500 Kč v úrovni bez daně z přidané hodnoty a nepodléhá spotřební dani. A tak se jedná v tomto případě o daňové náklady.


Rozumné je před zvýšením základu daně (takový má vliv neuznání daňových nákladů) prověřit, jestli neexistuje některá varianta optimalizace dní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.