Mohu nárokovat DPH na vstupu u reverse charge?

By | 17 února, 2012

Dotazy k novému systému přenosu daňové povinnosti jsou nekonečné… Aktuálně se týká pravidel nároku na odpočet daně.

Kdo uvádí DPH na daňovém dokladu?

Tazateli není jasné, jak může nárokovat daň z přidané hodnoty na vstupu, tj. uplatňovat odpočet DPH, když tuto daň z přidané hodnoty žádný dodavatel stavebně montážních prací v režimu reverse charge na daňovém dokladu neuvádí.

🙂

Změna týkající se reverse charge neovlivnila negativně podmínky pro nárok na odpočet DPH na vstupu.


Je pravdou, že dodavatel uskuteční zdanitelné plnění, vyplní daňový doklad a správně uvede jen platnou sazbu daně, výši daně doplní příjemce plnění.


Podmínky nároku na odpočet

Pro nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu platí obecné podmínky a změna platná pro přenos daňové povinnosti je nezměnila. Je zde ale jedna zásadní výhoda ve srovnání s jinými daňovými doklady na přijatá zdanitelná plnění.


Stavební firma poskytla služby v režimu reverse charge. Na daňovém dokladu uvedla den uskutečnění zdanitelného plnění 31. 1. 2012, daňový doklad byl vystaven 6. 2. 2012.

Příjemce tohoto plnění, je-li měsíčním plátcem DPH, má nárok na odpočet daně již za zdaňovací období leden 2012!


Zdaňovací období

Pro přenos daňové povinnosti, reverse charge, není podmínkou, že daňový doklad musíme vlastnit již v tom zdaňovacím období, kdy chceme nárok uplatňovat.

🙃

V jiných případech však tato nepříjemná a podle autora zbytečná administrativní podmínka stále platí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.