Musím podat daňové přiznání kvůli hypotéce?

Vytvořeno | 22 března, 2012

Dotaz se týká situace, kdy fyzická osoba je zaměstnána a uhradila v roce 2011 úroky z hypotéčního úvěru.

Povinnost podat DPFO

Není jasné, jestli tazateli vznikla povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob z jiných důvodů.

🙂

Na úvodní otázku existuje totiž jednoduchá odpověď „NE“. Zaměstnanec mohl do 15. února 2012 požádat svého zaměstnavatele, aby mu zpracoval tzv. roční zúčtování záloh, při kterém by zohlednil doklady týkající se uhrazených hypotečních úroků.

To znamená, že uplatnění této nezdanitelné části základu daně nezakládá povinnost podat daňové přiznání.

Hypoteční úroky

Připomeneme si základní pravidla.

Od základu daně můžeme odečíst zaplacené úroky za kalendářní rok, pokud se jedná o úvěr ze stavebního spoření, hypoteční úvěr poskytnutý bankou, úvěr poskytnutý stavební spořitelnou atd.

Věcné podmínky

Charakter úvěru by měl bez problémů garantovat jeho poskytovatel, ale je třeba pozorně sledovat podmínku „bytové potřeby“. Podle zákona o daních z příjmů jimi rozumíme mimo jiné výstavbu bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změnu stavby, koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu (případně i rozestavěné), placení členského vkladu atd.

Limit

Omezena je úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně – v téže domácnosti nesmí překročit hodnotu 300 000 Kč; při placení po část roku pak za každý měsíc může být pouze v poměrné výši k maximálnímu limitu (tj. 25 000 Kč za kalendářní měsíc).


Manželé Novotní jsou účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby. Smlouvu uzavřeli v červenci 2011 a za období červenec až prosinec 2011 činila částka zaplacených úroků 156 000 Kč. Jednalo se o pořízení nového rodinného domu, který vlastní od 22. prosince 2011.

Za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 je možné odečíst od základu daně maximálně částku 150 000 Kč, neboť placení úroků se týká šesti kalendářních měsíců.


Zdůrazňujeme, že samostatně je vhodné optimalizovat, kdo z manželů uplatní Nezdanitelnou část.

Úvěr musí být použit na financování bytových potřeb. Použije-li se bytová potřeba (její část) k podnikání nebo k pronájmu, poměrnou částí je nutné krátit nárokovanou nezdanitelnou část základu daně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *