Musím vést knihu jízd, když uplatňuji paušální náhrady PHM?

Vytvořeno | 21 listopadu, 2011

V článku se seznámíme s optimalizaci daňové povinnosti, kterou lze využít již od zdaňovacího období započatého v roce 2009. Vysvětlíme si, jak je to s prokazováním nákladů a knihou jízd.

Obecné podmínky pro uznávání spotřebovaných pohonných hmot do nákladů jsou uvedeny v § § 24/2/k ZDP. Samozřejmostí má být u daně z příjmů, že poplatník je schopen uplatněné náklady prokázat.

V praxi se spotřeba PHM dokládá knihou jízd. V Pokynu MF D-300 (GFŘ připravuje jeho aktualizaci) správa daní doporučuje, aby se vedla evidence jízd, v níž jsou uváděny minimálně následující údaje: datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy, ujeté km a stav k 1. lednu nebo k datu zahájení používání vozidla.

🙂

Pokud se poplatník rozhodne použít tzv. paušální náhradu PHM, podle § 24/2/zt, nemusí dokládat žádné další údaje. Dokonce to platí i pro případy, kdy je nárokována nižší hodnota 4 000 Kč, je-li vozidlo používáno též pro soukromé účely. Toto pravidlo lze dovodit ze Zákona o daních z příjmů.


Obchodní společnost používá několik desítek osobních aut. Jde o referentské vozy, které využívají zaměstnanci se souhlasem také pro soukromé účely. Pro daň z příjmů se neuznají částky PHM tří vybraných vozů, ale základ daně se sníží o paušální částku 168 000 Kč. U prvého vozu mohou být uznány daňové odpisy jen v 80 % výši (skutečné využití, poměr, není podstatné).


Údaj v příkladu se zdá býti absurdním, ale takový postup je „nařízen“ § 24/2/zt. Je-li jeden vůz pro služební a soukromé účely, automaticky je druhý a třetí zařazen do kategorie pouze služební. Protože se nemusí „nic“ dokládat, mnoho poplatníků zrušilo vedení knihy jízd, což není rozumné.

🙃

Bez jakékoliv evidence, knihy jízd, může mít uvedená společnost problémy s prokazováním nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatých zdanitelných plnění souvisejících s osobními automobily v režimu paušální náhrady.

Bohužel v roce 2009 bylo publikováno mnoho odborných článků vybízejících ke zrušení knihy jízd. Proto také MF tehdy přispěchalo s Informací MF k tzv. zrušení knihy jízd novelou zákona o daních z příjmů ve vztahu k DPH. Uvedeme si krátkou citaci: „Bylo a je vždy na plátci daně, jakými důkazními prostředky užití motorového vozidla a spotřebu pohonných hmot pro ekonomickou činnost doloží.“

Z uvedeného vyplývá, že pro účely DPH je vhodné mít k dispozici rozumně vedenou informaci o použití takových osobních automobilů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *