Musíme podat dodatečné daňové přiznání k DPH kvůli PDP?

Vytvořeno | 20 září, 2012

Jde o případy, kdy se změnily výklady a nyní postupujeme jinak.

Zákon o dani z přidané hodnoty

Podle našeho názoru lze ze Zákona o dani z přidané hodnoty dovodit, že se nařizuje podávat dodatečná daňová přiznání („DDP“) k DPH i v případech, kdy změny nevedou ke zvýšení daňové povinnosti.

🙂

Praxe je jiná a taková DDP k DPH se většinou nepodávají.

V článku


Informovali jsme o novinkách a nových výkladech.
Konkrétně pan Novák u opravy vchodového otvírače: 1) v červnu uplatnil reverse charge a 2) v září nikoliv.


Takových případů – kdy dojde ke změně v klasifikaci CZ-CPA, bude více, proto se nabízí otázka uvedená v titulku článku.

Informace Generálního finančního ředitelství

Nahlédněme do zmiňované Informace GFŘ. V závěru se mimo jiné uvádí:

  • „…Pokud plátci doposud postupovali v dobré víře a následně se ukáže, že jejich postup není v souladu s výše uvedenými shodnutými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován resp. není nutné provádět opravy. Konstatované však platí samozřejmě pouze za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak příjemce plnění a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu. …“.

🙂

Předpokládáme proto, že Dodatečná daňová přiznání nebudou podávána a ani vyžadována správou daní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *