Musíme stále 1x za dva roky provádět fyzické inventury dlouhodobého majetku?

By | 29 prosince, 2011

Fyzické inventury zásob provádíme každoročně, ale odjakživa inventury nemovitého a movitého majetku organizujeme jednou za dva roky. Nový auditor požaduje inventury DM každý rok – je to nutné?

Fyzické inventury?

Fyzické inventury jsou podle zákona o účetnictví součástí povinné inventarizace hmotného majetku. A touto inventarizací se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků.

Fyzické inventury jsou nejen „nutné“, ale podle účetních předpisů i povinné.

Dlouhodobý majetek?

Požadavek auditora navazuje na výše uvedené. V účetnictví používáme spíše výrazy dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek.

Také na tuto otázku proto existuje jednoznačná odpověď, dlouhodobý majetek (DM) podléhá inventarizaci, jako jiné majetkové složky, za každé účetní období. Již dávno neplatí, že se mohou provádět fyzické inventury DM jen jednou za dva roky.

🙂

Na závěr uvádíme alespoň jeden příklad, který navazuje na jiný článek a jde o aplikaci rozumného ustanovení zákona o účetnictví.


Účetní jednotka se rozhodla provést fyzické inventury:

  • zásob až po hektickém vánočním prodeji, v lednu 2012, ale
  • inventuru dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provedla v předstihu v říjnu 2011.

Obě fyzické inventury jsou v souladu se zákonem o účetnictví.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.