Musíme účtovat o dani nebo o rezervě na daň z příjmů?

By | 29 června, 2012

Účetní předpisy znají titul „účetní rezerva na daň z příjmů“.

Účetní uzávěrka

Poslední účetní operací v procesu účetní uzávěrky je zaúčtování splatné daně z příjmů nebo účetní rezervy na daň z příjmů.

Co je povinností?

Na výše uvedený dotaz existuje jednoduchá odpověď.

🙂

Záleží na Vašem rozhodnutí. Buď zaúčtujete podle daňového přiznání výši splatné daňové povinnosti nebo podle kalkulace DPPO „jen“ rezervu.


Společnost Alfa a.s. zaúčtovala účetní rezervu na daň z příjmů, protože kompletní účetní závěrka byla zpracována v dubnu.

Jiná společnost, Beta a.s., dokončila závěrku až ve druhé polovině června, protože znala výši daně a zaúčtovala daň z příjmů.


2011/2012

První společnost nemá žádný problém s tím, že konečná výše daně se liší. Jedná se o standardní účetní operaci účetního období kalendářního roku 2012.

🙂

Určitě je vhodné, pokud nemáme zpracovány podklady pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob, zaúčtovat jen rezervu.

Stejně mohou postupovat všechny účetní jednotky, není důležité, jestli podléhá jejich závěrka auditu.

2 thoughts on “Musíme účtovat o dani nebo o rezervě na daň z příjmů?

  1. Eva

    Rezerva na daň z příjmů se od 1.1.2012 bude vykazovat ve výši po odečtení záloh uhrazených na daň z příjmů. Jsou-li zálohy vyšší nebo rovny jako předpokládaná výše daně, rezerva se “nově” nevykáže; skutečnost se pouze popíše v Příloze k RUZ. Ustanovení novely Vyhlášky se patrně inspirovalo interpretací Národní účetní rady I-3 “Rezerva na splatnou daň” z roku 2005.

    Reply
  2. jan.ambrož

    Pro závěrky k 31.12.2011 doporučujeme aplikovat “stará” pravidla. Podle nové metodiky tedy dochází ke kompenzaci výše splatné daně a již uhrazených záloh.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.