Musíme účtovat o odložené dani?

Vytvořeno | 9 května, 2012

Nemůžeme se shodnout s naším auditorem, který požaduje účtování o odložené daňové pohledávce.

Odložená daň

V úvodu se jen krátce o co se jedná, hovoříme-li o odložené dani.

V účetnictví prostřednictvím odložené daňové pohledávky nebo závazku změníme účetní výsledek hospodaření, tj. výsledovku (výkaz zisku a ztráty) a rozvahu. Informujeme uživatele účetní závěrky o budoucí „daňové“ pohledávce nebo závazku.

Nejlépe si to osvětlíme na velmi jednoduchém příkladu.


Společnost AXA má k 31. 12. 2011 v modulu majetku informaci, že daňové zůstatkové ceny činí 3 000 000 Kč, účetní zůstatkové ceny jsou 2 000 000 Kč.

To znamená, že v dalším období bude v účetnictví prostřednictvím odpisů snížen výsledek hospodaření o 2 000 000 Kč, ale základ daně z příjmů se sníží o 3 000 000 Kč.


V tomto případě vznikla daňová výhoda, odložená daňová pohledávka. Podle metodiky účetnictví vyjádříme budoucí úsporu na dani z příjmů právnických osob podle platné sazby – tj. daňová povinnost by měla být o 190 000 Kč nižší, než by tomu bylo jen z účetních výsledků.

Účtovat – ano nebo ne?

Podle účetních předpisů se musí účtovat o odloženém daňovém závazku, ale o odložené daňové pohledávce účtujeme pouze tehdy, když je plus dosažitelné.


Pokud by například společnost AXA nepředpokládala kladné výsledky a základy daně, výše uvedená úspora by se nerealizovala. A účtovat o budoucí daňové výhodě by se nemělo.


Audit

Doménou odložené daně jsou účetní jednotky podléhající auditu. Proberte proto znovu konkrétní stav a předpokládaný vývoj Vaší společnosti s auditorem – a společně zvažte, zda je rozumné o této odložené daňové pohledávce účtovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *