Musíme zdaňovat inkasované zálohy na služby?

By | 17 července, 2012

Poplatník má příjmy z pronájmu a mimo nájemného inkasuje zvlášť zálohy na poskytované služby.

Dílčí daňový základ

Příjmy z pronájmu tvoří tzv. Dílčí daňový základ („DDZ“), který je samozřejmě součástí celkového základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Konstrukce tohoto DDZ je velmi jednoduchá.

Příjmy vs. Výdaje

Příjmy z pronájmu snižujeme třemi možnými způsoby:

  • výdaje prokazujeme jednoduchou evidencí, nebo
  • vedeme účetnictví.

Do třetice je právem poplatníka uplatnit 30% paušální výdaje.

Příjmy za služby

Pokud poplatník sám služby neposkytuje, standardně je přeúčtovává, nemusí je zahrnout do zdaňovaných příjmů.

🙂

To je samozřejmě výhodné, jestliže používáme paušální výdaje.


Pan Novák má příjmy z pronájmu ve výši 200 000 Kč, inkaso záloh za služby je 40 000 Kč. Protože používá paušální výdaje, jeho příjem z pronájmu je 140 000 Kč.

Nikoliv 160 000 Kč (240 000 Kč snížených o 80 000 Kč).


Sdělení GFŘ

Uvedený postup mimo jiné odpovídá odbornému názoru uvedenému Generálním finančním ředitelstvím v Pokynu D-6.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.