Můžeme do DPH zařadit fakturu, na které jsou různorodá plnění?

Vytvořeno | 23 dubna, 2012

Jedná se o daňový doklad, který obsahuje pro příjemce plnění různé možnosti nároku na odpočet DPH.

Daňový doklad

Zákon o DPH nelimituje rozsah plnění, která mohou být uvedena na jedné faktuře, resp. daňovém dokladu.

🙂

Proto na úvodní otázku nabízíme automaticky kladnou odpověď, ale…


Společnost Byty přijala v březnu daňový doklad, na kterém jsou fakturovány různé opravy. Některé se týkají prostor pronajímaných s daní nebo bez daně, případně používaných jen pro potřebu pana majitele.


Dodavatel skutečně nemusí vědět, za jakým účelem příjemce konkrétní zdanitelné plnění pořizuje. Na druhé straně opravdu může paní účetní postupovat podle následujícího návodu.


Jednotlivá přijatá zdanitelná plnění si rozdělí do kategorií:

  • s plným nárokem (jen pro zdaňované nájmy),
  • kráceným koeficientem z důvodů osvobození (současně pro zdaňované a osvobozené nájmy),
  • krácené poměrným koeficientem (současně pro zdaňované a „soukromé“),
  • bez nároku na odpočet daně (pouze pro osvobozené nebo „soukromé“).

A tak z jednoho daňového dokladu poběží údaje na různé řádky tiskopisu daňového přiznání – vše je řádně doloženo v záznamní evidenci.


🙃

Každá pohádka má mít dobrý závěr – musíme učinit výjimku. Situaci komplikuje nový systém reverse charge ve stavebnictví. U něj nedoporučujeme různá plnění kombinovat.

Například plnění jen a jen „pro soukromé účely“ (neekonomickou činnost) musí zdanit, podle závazné informace poskytnuté příjemcem, dodavatel.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *